Alfabetul in Limba Romana si Limba Elgleza

RO: Alfabetul pentru copii in limba Romana si limba Engleza este o aplicatie pentru sistemul Android dezvoltata cu ajutorul Unity Game Engine

Politica de Confidentialitate

Colectare si utilizare date

 • Aceasta aplicatie NU colecteaza date despre utilizator
 • Aceasta aplicatie NU solicita date cu caracter personal
 • NU necesita date de logare sau inscriere
 • NU necesita prelucrarea de informatii
 • NU cere acces la alte aplicatii sau functii existente in dispozitivul utilizatorului
 • Aplicatia NU contine elemente de promovare precum banere, link-uri catre terti furnizori sau alte elemente cu aspect comercial de marketing sau publicitate.

Singurele date colectate sunt ale tertilor Google Play console / statistici privind utilizarea, descarcarea aplicatiei.

Asupra datelor colectate de Google Play, NU avem functie de gestionare.

 • Aplicația NU gestionează informații financiare ori de plată sau numere de identificare emise de autoritățile guvernamentale.
 • Aplicația NU gestionează informații din agendă sau de contact care nu sunt publice.
 • Aplicația NU conține funcții antivirus sau de securitate, cum ar fi funcțiile antivirus, antimalware sau asociate securității.

Dupa instalare, aplicatia NU necesita conexiune permanenta la internet!

EN: The alphabet for children in Romanian and English is an application for the Android system developed with the help of Unity Game Engine

Privacy Policy

Data collection and use

 • This application does NOT collect user data
 • This application does NOT require personal data
 • It does NOT require login or registration data
 • It does NOT require the processing of information
 • It does NOT require access to other applications or functions existing in the user’s device
 • The application does NOT contain promotional elements such as banners, links to third parties or other elements with commercial aspect of marketing or advertising.

The only data collected is from third party Google Play console / usage statistics, downloading the application.

On the data collected by Google Play, we have no management function.

 • The application does NOT handle financial or payment information or identification numbers issued by government authorities.
 • The application does NOT manage contact or contact information that is not public.
 • The application does NOT contain antivirus or security features, such as antivirus, antimalware or security-related features.